6. 12. 2022

Diskuze v knihovně – a co dál? 

Přednáška a diskuze v knihovně Karla Hynka Máchy v Litoměřicích proběhla dne 19. 10. v rámci Dnů zdraví v Litoměřicích. 
V 17hodin bylo v galerii usazeno 17 lidí, kteří se přišli dozvědět, co je psychoterapie, kdo je to psychoterapeut, jak pracuje, jak nepracuje, a také, s čím vším může lidem pomoci.
V příjemné atmosféře a tvořivé diskuzi byl i prostor pro dotazy, prohloubení toho, co jsem sdělovala.
Na závěr jsem účastníky seznámila s tím, co plánuji na příští rok, neboť se ukazuje, že téma duševního zdraví lidi zajímá a je to oblast, která zaslouží více pozornosti. 
Od ledna budeme s kolegyní jednou měsíčně pořádat tématické přednášky o psychoterapii – na dané téma – např. závislosti, prevence vyhoření, vztahové problémy apod. a také na různé terapeutické směry. 
V plánu máme i skupinové terapie – zejména ve směru relaxace, mindfulness a PBSP. 
Sledujte moje webové stránky a facebookový profil https://www.facebook.com/terapiekotova,  kde najdete všechny informace. 
Mgr. Helena Kotová

e-mail: helena@kotova.cz
tel: 608 742 309
adresa: Fügnerova 1, 412 01 Litoměřice

První konzultaci je možno domluvit přes telefon, email, FB stránky. Na dalších termínech se pak domlouváme společně osobně.

Ukončení naší spolupráce je možné kdykoli, záleží na Vás, Vašich možnostech a potřebách.

Samozřejmostí spolupráce je důvěrnost a partnerský přístup.