24. 6. 2024

 Mindfulness – všímavost

Co vlastně pojem mindfulness znamená?

„Mindfulness znamená věnovat pozornost určitým způsobem: záměrně, v přítomném okamžiku a bez posuzování.“

Jon-Kabat Zinn

Mindfulness je původně inspirována buddhistickou psychologií. Do češtiny se pojem mindfulness překládá několika způsoby, například uvědomění, všímavost, otevřená pozornost, bdělá pozornost, vědomé pozorování aj.

Já ráda používám význam vědomá pozornost, vědomá přítomnost.

Mindfulness – všímavost neboli přítomná pozornost znamená být plně přítomný a pozorný k tomu, co se děje ve mě i v okolí a nebýt k tomu kritický, jen to přijímat a sledovat s přijetím a laskavostí! Laskavostí zejména K SOBĚ!

Mindfulness je často zaměňována nebo dávána na roveň meditaci. Nevylučuje se to, ale není to totéž. Meditace je spíše součástí celkového pojetí mindfulness, jednou z efektivních technik, kde mindfulness můžeme uplatňovat a praktikovat.

Při mindfulness se jedná o mnohem víc. Je to stav, ve kterém si člověk plně uvědomuje a věnuje pozornost tomu, co se děje v přítomném okamžiku – tady a teď. Můžeme to prožívat v jakékoliv chvíli v každodenním fungování. A to je na tom to nejvíce rozvojové. Určitě jste už slyšeli pojem vědomé vaření, vědomé jedení, vědomé milování apod.

Je to stav uvědomování si a zaměření pozornosti na to, co právě dělám

Všímavost znamená uvědomovat si se záměrem, co se právě teď děje uvnitř i kolem nás. Co Co děláme, jak to děláme, co vnímáme smysly, jak vnímáme své tělo, jaké nás napadají myšlenky, jaké prožíváme emoce – a to bez posuzování, hodnocení či očekávání. Tímto uvědomělým pozorováním vytváříme prostor mezi podnětem a reakcí. Díky tomu získáváme „odstup“, který nám poskytuje vhled a větší kontrolu na tím, co se děje v našem vnějším i vnitřním prostředí. To nám v praxi umožňuje obratněji reagovat především ve stresových a náročných situacích.

Pomáhá nám najít „pevnou půdu pod nohama“ i uprostřed stresových a náročných situací, kdy jsme zaplaveni lavinou myšlenek, nebo když zažíváme úzkosti a trápení. Mindfulness umožňuje žít život tak, aby byl v souladu s našimi vnitřními hodnotami, a ne ovládán emocemi či impulzivním chováním.

Zároveň nám umožňuje žít život tady a teď, naplno v přítomném okamžiku, neodbíhat myšlenkami jinam, ale plně se soustředit na nyní.

Mindfulness je dovednost, kterou si můžeme osvojit a kultivovat.

Podle výzkumů se jedná o velmi příznivou techniku pro naše zdraví psychické i fyzické a tím pádem celkovou spokojenost se životem. Výsledky studií prokázaly například:

  • Vyšší odolnost vůči stresu
  • Snížení úzkosti a deprese
  • Lepší zvládání emočně náročnějších situací
  • Zlepšení spánku
  • Vyšší koncentraci
  • Lepší empatii, paměť či imunitu

Nejnovější výzkum v této oblasti najdete například na stránkách American Mindfulness Research Assotiation (AMRA).

Použité zdroje: www.bemindfull.cz, https://mindfulness.med.muni.cz/, www.centrum-lavka.cz, www.mentem.cz, mindfulness.cz.

Při terapeutických sezeních můžeme spolu mindfulness procvičovat nebo se jen o ní bavit. 

Dále připravuji přednášku s praktickými cvičeními na toto téma. Proběhne 1.2. v Litoměřicích. 

Mgr. Helena Kotová

e-mail: helena@kotova.cz
tel: 608 742 309
adresa: Fügnerova 1, 412 01 Litoměřice

První konzultaci je možno domluvit přes telefon, email, FB stránky. Na dalších termínech se pak domlouváme společně osobně.

Ukončení naší spolupráce je možné kdykoli, záleží na Vás, Vašich možnostech a potřebách.

Samozřejmostí spolupráce je důvěrnost a partnerský přístup.