Psychoterapie a poradenství

Můžeme spolu hovořit o věcech, které vás trápí, které jste doposud neměli možnost někomu svěřit anebo o nich nedokážete mluvit ani se svými blízkými. Nejčastěji to jsou:

  • Akutní krizové situace
  • Nejrůznější osobní a vztahové problémy
  • Stres, strach, nejistota a s tím spojená nepohoda, přetíženost a úzkost
  • Pocit dlouhodobého smutku a nespokojenosti, úzkosti, deprese
  • Stále se opakující události, situace, vztahy, které vás vyčerpávají a netěší
  • Závislosti, pocity obětování se, pocity marnosti a ztráty smyslu života
  • Touha porozumět svému prožívání a rozvíjet svůj potenciál
  • Mediace
  • Poradenství pro oběti trestných činů
  • Anebo jen potřeba se někomu nezaujatému vypovídat

Pracuji zejména metodou Pesso – Boyden system psychomotor (PBSP), což je přístup založený na práci s tělem a emocemi. Hlavní myšlenkou je, že lidé v sobě mají geneticky zakódované, jak být šťastní, ale protože nežijeme v ideálním světě, někdy je toho těžší dosáhnout. Více na oficiálních stránkách www.pbsp.cz

Poradensky pracuji s dospívajícími od 13let, terapeuticky s dospělými.

Při úvodním setkání společně stanovíme cíle terapie a četnost setkávání /většinou 1x týdně nebo 1x za 14 dní/. Věřím, že společně dojdeme k pozitivním změnám ve vašem životě.

Konzultace nabízím i formou online – přes Skype nebo Google Meet.

Základní nabídka terapeutického vedení a poradenství

Individuální terapie / osobní rozvoj

Terapie a osobní rozvoj je zpravidla dlouhodobější proces sebepoznávání a změny zažitých vzorců chování, myšlení a konání. Chcete porozumět hlubším procesům uvnitř sebe a pochopit, proč se vám v životě dějí věci, tak jak se dějí. Je to proces o hledání rovnováhy a spokojenosti. Je to proces, kterým vás provedu, a vy budete mít možnost měnit to, co potřebujete. Možno i formou Terapie v přírodě (více v sekci Články).

Poradenství

Při poradenství se zaměřujeme na aktuální potíže, které potřebujete řešit a které přinášíte. Jste ve fázi, kdy akutní krize je zažehnána a vy se potřebujete soustředit na sebe, hledat cesty a zdroje, a postupně řešit vše, co potřebujete.

Krizová intervence

Krizová intervence pomáhá zpomalit, zpřehlednit a strukturovat vaše aktuální prožívání. Budu vás podporovat ve vašich vlastních zdrojích a budeme se věnovat překonávání tíživé situace krok po kroku. Jde o v akutní/dlouhodobou krizi – např. rozchod, rozvod, smrt blízkého, ztráta zaměstnání, násilí, dlouhodobá těžká situace, nemoc, nečekané stresové situace, zkrátka něco, co nás vykolejí z běžného rytmu života a co nečekáte.

Další služby, které nabízím

Terapie v přírodě

2-3 hodinové terapeutické setkání v přírodě, více v sekci Články

Skupinové terapie, celodenní workshopy, přednášky

Dle zájmu můžeme domluvit kratší či celodenní setkání, s cílem představit metodu PBSB, v případě celodenního workshopu to lze již spojit s lehkou sebezkušeností a praktickými cvičeními

Organizace kurzů, seminářů, workshopů, konferencí

Lektoruji tato témata

O metodě PBSP – seznámení se základními potřebami, Standardy sociálních služeb a jejich naplňování v praxi, Kvalita sociálních služeb, Kontaktní práce, Práce s pravidly a režimem sociálních služeb, Etika a etický přístup ke klientovi, Potřeby klientů, Hranice pomáhajícího vztahu (vše se týká převážně služeb sociální prevence, nízkoprahové sociální služby)

Ceník nabízených služeb

Individuální poradenství

 Individuální poradenství, terapeutické sezení, krizová intervence, konzultace:

1 000 Kč / 50 min

Terapie v přírodě:

1 200 Kč / 50min.

Metodické a lektorské vedení

Metodické vedení:
600 Kč / 60 min

Lektorské a další služby:
dle domluvy,
min 600 Kč / 45 min

Kurzy, skupinové terapie, workshopy, semináře

Dle délky a počtu účastníků

Své služby mohu fakturovat.

Konzultace jsou osobně placené, nelze u mě hradit přes pojišťovnu. Preferuji bezhotovostní platby. Zrušení konzultace je možné bezplatně 24 hodin před domluvenou konzultací. Poté již bude hodina účtována.

Mgr. Helena Kotová

e-mail: helena@kotova.cz
tel: 608 742 309
adresa: Fügnerova 1, 412 01 Litoměřice

První konzultaci je možno domluvit přes telefon, email, FB stránky. Na dalších termínech se pak domlouváme společně osobně.

Ukončení naší spolupráce je možné kdykoli, záleží na Vás, Vašich možnostech a potřebách.

Samozřejmostí spolupráce je důvěrnost a partnerský přístup.