Mgr. Helena Kotová

Miluji, provázím, běhám, motivuji, organizuji.

Profesní profil

Vystudovala jsem obor Sociální práce a sociální politika na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a obor Sociální práce na Fakultě sociálně ekonomické v Ústí nad Labem.

Psychoterapeutické vzdělání jsem získala v rámci čtyřletého psychoterapeutického výcviku v Pesso – Boyden systém psychomotor – PBSP (ukončení 2016).
Mám 20 let praxe v poradenských a preventivních službách, včetně mediací a poradenství obětem trestných činů.

Další absolvované kurzy

  • Základní kurz krizové intervence a Pokračovací kurz krizové intervence, Remedium Praha, 140h
  • Výcvik pro supervizory sociálních služeb, ČAS, CEKAS a ESF, 120h
  • Kurz práce s tělem v krizi, Fokus Praha, 27,5
  • Workshop Adult Attachment Interview (AAI) pro PBSP terapeuty, PBSP, 24h
  • Seminář Vedení poradenského rozhovoru, SPIN Praha
  • Sebezkušenostní semináře a workshopy zaměřené na vlastní poznání, práce s ženskými tématy a práce s tělem

Mnoho poznatků a zkušeností mi dala moje vlastní terapie – doposud cca 200 hodin přijaté terapie. Pracuji pod supervizí – tzn. pod odborným dohledem.

Více o mně

Jsem přesvědčená o tom, že každý může být v životě spokojený, protože naše prožívání můžeme ovlivňovat my sami. Ráda pomáhám lidem hledat jejich cestu.

Ve svém osobním i profesním životě se zabývám tématy ženství a mužství ve světě, tématy přechodových rituálů, zdravého raného vývoje a dospívání. Také mě zajímá a fascinuje filozofie severoamerických indiánů a přírodních národů (zejména v kontextu sepjetí s přírodou, jednodušším viděním světa a naslouchání vlastnímu tělu).

Velkou inspirací je mi příroda a sport – převážně běhání a turistika v kopcích. Mám ráda jógu, moře, slunce, ale i bílé zimy, svoji fenku a otužování. Vede mě to stále hlouběji k porozumění co se ve mně děje a ke vnímání svého těla. Snažím se zdravě jíst a žít v souladu s přírodou a cykly.

Jsem ambasadorkou sportovního sdružení Rozběháme Česko, respektive vedu běžeckou skupinu Rozběháme Litoměřicko, motivuji lidi k aktivnímu životu, pořádám závody, organizuji workshopy a nejrůznější výzvy.

Baví mě poslouchat přednášky, číst, dobře jíst, mám ráda severské detektivky, víno, kávu a ranní studenou sprchu. Ráda poznávám nové věci, místa, lidi, nechávám se neustále inspirovat.

Více o mě, mé životní cestě, aktivitách, zálibách, postojích a názorech v sekci Životní styl.

„Být spokojený a šťastný je vnitřní vyrovnaný stav mysli, těla a emocí.“

– Helena Kotová

Mgr. Helena Kotová

e-mail: helena@kotova.cz
tel: 608 742 309
adresa: Fügnerova 1, 412 01 Litoměřice

První konzultaci je možno domluvit přes telefon, email, FB stránky. Na dalších termínech se pak domlouváme společně osobně.

Ukončení naší spolupráce je možné kdykoli, záleží na Vás, Vašich možnostech a potřebách.

Samozřejmostí spolupráce je důvěrnost a partnerský přístup.