6. 12. 2022

Terapie v přírodě

Proč vlastně terapie v přírodě? Co je na tomto „novém“ přístupu tak zajímavého? Je to vůbec přínosné a jak to funguje? Na tyto otázky se pokusím alespoň v krátkosti odpovědět. Třeba zjistíte, že zrovna pro vás je sezení/chození v přírodě vhodnější formou terapie než sezení v poradně na pohovce. Pojďme se společně podívat na proces psychoterapie z jiné perspektivy.

Terapie v přírodě

Věřím, že většina lidí si uvědomuje, jak je příroda mocná. Od pradávna žili lidé v souladu s přírodou a jejími cykly, uctívali její veškeré jevy, zem a nebe jakožto živitele a nositele života. S průmyslovou revolucí příroda začala ustupovat do pozadí, a člověk ji začal spíš využívat jako zdroj surovin a nekonečnou zásobnici. Je pravda, že také byly zřizovány lázně a léčebné areály, nicméně to bylo jakoby něco navíc – jako odskok z toxického, únavného města na pár dní, a pak zase zpátky (funguje dodnes, jenže 14 dní v roce je žalostně málo).

V současné době je patrný návrat ke kořenům, mnoho lidí se věnuje ochraně přírody, navrací se ke starým způsobům hospodaření a vrací krajině původní tvář.

Stejně tak se do přírody navracíme i my lidé. Odpočíváme v ní aktivně i relaxačně, objevujeme krásná místa, využíváme léčebný potenciál. Uvědomujeme si, že jsme součástí přírody, nejsme nic výlučného.

Znovu se objevuje a rozvíjí koncept přírody jako velmi léčivého prostředí – ale ne jako lázně, kam jede člověk na pár dní, ale tak, že příroda a pobyt v ní, se stávají naší součástí, naší každodenností. Také se zvyšuje zájem o léčení bylinkami, přírodní cestou, roste zájem o psychosomatiku. Pohled na člověka se stává komplexním a staví na bio-psycho-sociálním modelu. Tedy jsem vše co žiji, dělám, jím, s kým se stýkám, jaké mám vztahy, jak se o sebe starám atd.

Samotná terapie a léčba psychických problémů v přírodě není úplně něco nového. Již Carl Gustav Jung s některými svými pacienty chodil po zahradě léčebny a určitě nebyl jediný. Koncept se v 80. letech rozpracoval i v Japonsku pod pojmem Shinrin–yoku – lesní lázně. V současné době stále více terapeutů, koučů, lékařů buď přímo s klienty v přírodě je, nebo alespoň doporučuje co nejvíce pobytu v ní.

Psychoterapie a příroda – ideální spojení

Osobně si myslím, že spojení psychoterapie a přírody je velmi léčivé a obohacující.

Protože spočívání v přírodě  nám dělá moc dobře nejen na vědomé úrovni – jakože je mi fajn, vnímám, jak se mi to líbí, jsem šťastnější, uvolněnější, možná lehce unavená, protože jsem v pohybu.

Na nevědomé a fyzické úrovni probíhá také mnoho procesů – snižuje se hladina stresu, krevní tlak, více nám proudí krev a okysličuje se tělo. Mozek tedy více vnímá, receptory jsou otevřené, myšlenky volně plynou bez rušivých vlivů. Mohou se objevovat nevědomé procesy, které nás aktivují a motivují ke změnám, můžeme si začít vybavovat vzpomínky, zážitky, které jsme už zapomněli. Vůně nebo zvuk, prostředí nám mohou připomenout chvíle z našich životů a my se tak můžeme vracet.

Stejně tak nám může pobyt v přírodě připravit mnoho nečekaných situací – začne pršet, ztratím se, dostanu hlad, žízeň, nemám už dost sil –  a to všechno nás v konečném důsledku může obohatit. Protože to jsou situace, které nečekáme, nemáme plně pod kontrolou, mohou spouštět naše zažité, nebo nefunkční strategie a my se tak můžeme zahledět do sebe a třeba si něco uvědomit, něco chtít změnit.

Úžasné je, že můžeme vnímat všemi smysly – cítíme vůni, slyšíme zvuky přírody, vidíme vše kolem, můžeme se dotýkat stromů, květin, kamenů a také můžeme ochutnat – jak chutná fialka, nebo hlína.

Můžeme s přírodou splynout v pohybu a nebo v klidu. Jsme přeci jen její součástí, jsme jen část té velké planety, i když se jí snažíme podmanit. Jsme jen jeden druh, který tu na zemi žije, rodíme se z ní a do ní se zase vrátíme.

Příroda je moudrá, má vše dobře zařízené. Když jí necháme, sama si poradí. Se vším. Funguje na principu cykličnosti, stejně jako vše na planetě a v našich životech. Rodí se a umírá, mezitím je plodná a štědrá, dává nám vše, co potřebujeme. Může být pro nás velkou inspirací, místem odpočinku a načerpání sil, velkou učitelkou i místem, kde je třeba být trochu pokorný a vděčný, že tu můžeme být.

Tohle vše si můžete při chození/sezení v přírodě uvědomovat a nechat na sebe působit.

Jaký v tom vnímám hlavní pozitivní terapeutický přesah?

  • Témata mohou přirozeněji plynout
  • Zůstáváme v konceptu Tady a teď, vnímavost je na maximum, soustředíte se jen na sebe a své pocity
  • Hledáme drobné radosti
  • Řešíme nečekané situace
  • Nalézáme témata, která vyplynou během pohybu
  • Překonáváme své limity, dokážeme něco, co jsme nikdy neudělali
  • Přirozeně spočíváme v klidu přírody
  • Můžeme dělat drobná tělesná cvičení
  • Práce s potřebami – hledání svého místa, bezpečí, hranic, podpory a sycení (mnohem intenzivnější než v poradně)

Jak to bude při samotné terapii v realitě vypadat?

Nabízím vám několik variant, jak spolu můžeme terapii v přírodě strávit.

1) Můžeme se projít podél řeky Ohře nebo se toulat po lese v Travčicích.

Pro silný zážitek můžeme spolu vystoupat na nějaký kopec v okolí – např. Plešivec nebo Hradiště.

2-3h, dle potřeby i déle

2) Nebo můžeme jen sedět, někde na louce, v trávě, na palouku v lese.

Max 2h

Před samotným setkáním bude dobré si vyjasnit formu a délku sezení/chození. Také bude dobré domluvit téma, které chcete řešit, pokud nějaké je. Můžete ale přijít bez tématu, bez očekávání a nechat na sebe vše působit a přirozeně plynout. Což může být pro někoho i téma

Cena dle aktuálního ceníku.

Inspirace a odkazy:

www.terapimezistromy.cz

Shinrin – yoku – Lesní terapie, www.forresttherapy.cz

 

Mgr. Helena Kotová

e-mail: helena@kotova.cz
tel: 608 742 309
adresa: Fügnerova 1, 412 01 Litoměřice

První konzultaci je možno domluvit přes telefon, email, FB stránky. Na dalších termínech se pak domlouváme společně osobně.

Ukončení naší spolupráce je možné kdykoli, záleží na Vás, Vašich možnostech a potřebách.

Samozřejmostí spolupráce je důvěrnost a partnerský přístup.