6. 12. 2022

Přednáška o stresu a relaxaci

Přednáška se bude konat dne 1. 3. 2022 od 18h v prostoru Litohub. Jde o prostor na Mírovém náměstí nad Komerční bankou. 
Vstupné 150 Kč, nutné se předem přihlásit. 
A o čem to vlastně bude? 
Tato přednáška je druhá ze série Péče o duševní pohodu.
Každodenně i v průběhu života se setkáváme se spoustou stresových situací, se kterými je dobré pracovat tak, aby neměly na naše každodenní prožívání příliš vysoký vliv. Především aby nebylo prožívání příliš silné, časté nebo z našeho pohledu v nevhodnou chvíli. Naučením se zvládání stresových situací můžeme předcházet vyčerpání, úzkostným stavům, strachům, závislostem, návalům vzteku a dalším projevů stresu, které jsou i fyzické: potíže s dechem, bušení srdce, nevolnost a dalších projevů akutní reakce na stres.
Péče o duševní pohodu. Jedná se o cyklus vzájemně propojených přednášek z oblasti duševního zdraví a péče o sebe, o svou spokojenost, sebepoznání a život v rovnováze.
Jde o několik na sebe navazujících setkání, kde se budeme postupně dostávat od obecného k detailnímu, od základů – tedy vnímání sami sebe – až po praktické rady a postupy, jak řešit svou situaci svépomocí. Součástí bude i předávání našich osobních zkušeností, které nám pomáhají překonat nelehké životní situace a praktické nácviky technik.
Další přednáška bude 29. 3. na navazující téma.
Pro zájemce pak možnost individuálních či skupinových sezení/ležení.
Přednáší a praktikují:
Mgr. Helena Kotová, www.kotova.cz, telefon: 608 742 309, email: helena@kotova.cz
Mgr. Kateřina Stibalová, Fcb: Psychoterapie-Stibalova, telefon: 777 854 252, email: info@psychoterapie-stibalova.cz
Mgr. Helena Kotová

e-mail: helena@kotova.cz
tel: 608 742 309
adresa: Fügnerova 1, 412 01 Litoměřice

První konzultaci je možno domluvit přes telefon, email, FB stránky. Na dalších termínech se pak domlouváme společně osobně.

Ukončení naší spolupráce je možné kdykoli, záleží na Vás, Vašich možnostech a potřebách.

Samozřejmostí spolupráce je důvěrnost a partnerský přístup.